Categories
Digital Media / IT

MS Jet er noget hø

“While Microsoft Jet is consciously (and continually) updated with many
quality, functional, and performance improvements, it was not intended
(or architected)… to be used with high-stress, high-concurrency, 24×7
server applications, such as web, commerce, transactional, messaging
servers, and so on” (Source: Microsoft KB article Q222135).

Hmm, det er så noteret.

Categories
Politics

Fornuftens svage stemme

I en tid med ævl slynget i alle retninger med lysets hast, så er det nu rart med et par velvalgte og afbalancerede ord om den igangværende katastrofe lidt øst for Middelhavet:

You probably care, thank you, but you got your own issues to deal with, and frankly, stop using Palestine (albeit on a rhetorical level only) as an escape from facing your own issues.
You got more skeletons in your closet than a Halloween haunted house.

Læs selv hele indlægget

Categories
Politics

Folkeskolen og religion

Nogle forældre i Viborg blev oprørt over fadervor ved morgensang på barns skole, og klager til Humanistisk Samfund. De vil ha’ al “religion” (dvs. kristendom) slettet & borte fra folkeskolen – kikkerten fortsætter for det blinde øje fra sosserne:

“Det at bede en bøn er en religiøs handling, og religiøse handlinger hører kirkerne til og ikke folkeskolerne. Jeg vil se nærmere på, om sagen støder ind i en grænseflade, som vi bør gøre noget ved,” siger Christine Antorini til Ritzau

Det lyder dejligt, at de gæve “arbejdere” fra “arbejderpartiet” vil se at gøre noget ved den omsiggribende religiøsitet i folkeskolen. Go’ vind, Christine!

> fra jp.dk